Тема 3. Идентичност и различия в обществото „Заедно сме, но сме различни!“

Цел: изясняване на понятието „идентич- ност“ и „различия“.

Очаквани резултати: Всички ученици да повишат знанията си за различните категории лица със специални образо- вателни потребности, да се запознаят с другите различия между хората и да придобият по-високо ниво на толерант- ност в обществото.

Всеки човек е различен и има различна роля в обществото. Думата „идентич- ност“ означава разбиране на човека за себе си и осъзнаване, че е отделен индивид със свои качества. Различията между хората в обществото могат да бъдат на основа на техните разбирания, желания, цели, нужди, цвят на кожата. Много често като „различни“ се определят децата, които имат специални нужди – деца, които не чуват, не виждат или имат някакво физическо нарушение. Може би самите вие имате такова дете в своя клас?

На каквато и основа да са различията, добре е да знаете, че всички хора имат равни права и задължения в обществото и не бива да бъдат изключвани от него. Разби- рането на равните права на всички членове на обществото се нарича толерантност.

Най-често срещани различия в класа и в училище сред децата могат да бъдат:

  • Ученици с нарушен слух  – те често носят импланти или слухови апарати. Някои от тях владеят жестов език (езикът на глухите хора). Имат нужда да им говорите ясно и да ги гледате в очите, за да имат възможност да разбират по-голяма част от информацията, която носи разговорът;
  • Ученици с нарушено зрение – не е задължително всички хора с нарушено зрение, които срещате, да бъдат напълно слепи, да използват бял бастун или да пишат на брайл. Те могат да имат намалено зрение и просто да имат нужда от определени условия в класната стая, които да правят обучението им по-лесно. Често носят очила, с които трябва да се внимава в игрите;
  • Ученици с двигателни нарушения – много често срещана е детската цере- брална парализа. Тези деца имат нужда от помощ при придвижването и чес- то използват помощни средства като количка, проходилка или специални столове, на които стоят в класната стая.
  • Ученици с аутизъм – тези деца много често имат нелогично поведение, а де- цата остават с впечатление, че те не се интересуват от околните и не проявяват интерес към игрите им. Това не е вярно и вие трябва да знаете, че те също имат нужда от приятели и забавления;
  • Ученици с различен цвят на кожата – тези деца, които рязко се отличават на външен вид от вас, често са посочвани като различни именно заради това.
  • Ученици с умствена изостаналост – те изглеждат точно като вас, но имат проблем да запаметяват бързо голямо количество информация. На тях им е по-трудно да се научат да пишат и да четат.

Запомнете:

  • Всички хора имат своя идентичност;
  • Всички хора имат еднакви права и задължения, без значение от цвета на кожата им или някакво нарушение или заболяване;
  • Всички вие, без значение от вашите индивидуални различия можете да учите и да се забавлявате заедно!

Игра за отгатване: „По-какво се различават двама от учениците от третия от тях“

Описание на играта: Всеки участник избира двама от първата или от втората картинка, намира общи неща между тях, които ги различават от трето дете (може от една и съща или различна илюстра- ция). Например, „Избирам първото и четвъртото дете, които се различават от петото. Ще познаете ли по какво? (Имат червени кецове, а то сини).“. Или: „Изби- рам първото и шестото дете, които се различават от второто. Ще познаете ли

по какво? (имат еднакъв цвят на очите.)“ Всеки който познае, може да поставя свои загадки пред другите. За повече обвързаност в изборите играта може да се проведе и в „диади“ (по двойки децата заедно измислят причини).

Добре дошли в WellBeCome!

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

bg_BGБългарски
sr_RSСрпски језик en_GBEnglish (UK) bg_BGБългарски
Превъртете до Top