НАЧАЛЕН ЕТАП на образование психология

Цел: изясняване на понятието „идентич- ност“ и „различия“. Очаквани резултати: Всички ученици да повишат знанията си за различните категории лица със специални образо- вателни потребности, да се запознаят с другите различия между хората и да придобият по-високо ниво на толерант- ност в обществото. Всеки човек е различен и има различна роля в обществото. Думата „идентич- …

Тема 3. Идентичност и различия в обществото „Заедно сме, но сме различни!“ Прочетете още »

Цел: Учениците да познават своите права, но и да изградят представа за важността на изпълнението на своите задължения. Очаквани резултати: Повишено внимание при спазване на собствените си задъл- жения, както и разбиране на възможностите всеки индивид да търси правата си. Всяка личност във вашето училище, без значение дали е ученик, служител или отго- варя в …

Тема 2: Права и задължения на децата и младежите. Знаем ли своите права? Прочетете още »

Цел: Учениците да придобият основна информация за понятията личност, вза- имоотношения и междуличностни отно- шения. Очаквани резултати: Качеството на об- щуване в класа да бъде повишено. Подкрепяща информация: Личност е все- ки един човек, а междуличностните от- ношения между хората се появяват, ко- гато личностите започнат да общуват помежду си. Така, например, във вашия клас …

Тема 1: Междуличностни отношения. „Как общуваме в нашия клас?“ Прочетете още »

Добре дошли в WellBeCome!

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

bg_BGБългарски
sr_RSСрпски језик en_GBEnglish (UK) bg_BGБългарски
Превъртете до Top