Крикет в прогимназиален етап Целите на обучението са да се разшири спортната образованост чрез усвояване на знания, овладяване на спортно-технически и тактически умения по крикет. Ученикът трябва: да познава правилата на спорта крикет да владее техниката на удар по топка Владеене техниката на стрелба (хвърляне) на топка Осъществява индивидуални и групови тактически действия (защита) в …

Физическо възпитание и спорт – прогимназиален етап 5-8 клас Прочетете още »