Циљ је почетно проучавање моторичких акција - лов, додавање и ударање лоптом (гађање) и лоптом ради побољшања координације покрета, домишљатости и самоиницијативе, изградње способности за групне интеракције и развијања лова, брзина и издржљивост. У овој фази студент треба да: Побољша вештине свирања ...

СПОРТ И СПОРТСКЕ ПРИПРЕМНЕ ИГРЕ - ПОЧЕТНА ФАЗА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА Опширније "