yoan yoan

Тема: Бягане с препятствия – аз помагам на хора с увреждания Целта е учениците да разберат колко повече усилия са необходими на хоратас увреждания и колко повече им се налага да мислят, за да изпълнят правилнои бързо различните мисии. Хората с увреждания се чувстват по-добре, когато имат възможност да се справят сами, но помощта на …

Спорт за хора с увреждания Прочетете още »

Крикет в първи гимназиален етап (9-11 клас) В този образователен етап като цяло са поставени задачи за усъвършенстване и затвърждаване на придобитите знания и умения по крикет, както и: Задълбочаване на знанията и усъвършенстване на спортната техника и тактика по крикет Подобряване на физическата подготвеност и хармоничност на телосложението чрез методите и средствата на спорта …

Физическо възпитание и спорт – първи гимназиален етап (9-11 клас) Прочетете още »

Крикет в прогимназиален етап Целите на обучението са да се разшири спортната образованост чрез усвояване на знания, овладяване на спортно-технически и тактически умения по крикет. Ученикът трябва: да познава правилата на спорта крикет да владее техниката на удар по топка Владеене техниката на стрелба (хвърляне) на топка Осъществява индивидуални и групови тактически действия (защита) в …

Физическо възпитание и спорт – прогимназиален етап 5-8 клас Прочетете още »

Целта е начално разучаване на двигателните действия – ловене, подаване и нана- сяне удар с топката (стрелба) и по топка за подобряване координираността на дви- женията, проява на находчивост и самоинициатива, изграждане на способности за взаимодействия в група и развиване на ловскостта, бързината и издръжливостта. В този етап ученикът трябва да: Усъвършенства уменията за игра …

СПОРТНИ И СПОРТНО ПОДГОТВИТЕЛНИ ИГРИ – НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА Прочетете още »

Цел: изясняване на понятието „идентич- ност“ и „различия“. Очаквани резултати: Всички ученици да повишат знанията си за различните категории лица със специални образо- вателни потребности, да се запознаят с другите различия между хората и да придобият по-високо ниво на толерант- ност в обществото. Всеки човек е различен и има различна роля в обществото. Думата „идентич- …

Тема 3. Идентичност и различия в обществото „Заедно сме, но сме различни!“ Прочетете още »

„Нека храната ви бъде лекарство и лекарството – храна“ Хипократ, древногръцки лекар Здравословното хранене не само е важно за доброто ни състояние, а и буквално може да ни спаси от редица болести. Както всички добре знаем, нездравословната храна е причина за появата на много заболявания – сърдечни заболявания, затлъс- тяване, чупливи кости, високо кръвно и …

УПРАЖНЕНИЕ И ЗАДАЧИ – УЧЕБНА ДЕЙНОСТ Прочетете още »

Храната, която приемаме, трябва да съ- държа следните хранителни вещества: белтъци, мазнини и въглехидрати, вода, минерални соли и витамини. В някои храни тези вещества са повече, а в дру- ги – по-малко или липсват. Белтъците, мазнините и въглехидратите доставят енергия на нашето тяло и го изграждат, а витамините, водата и минералните соли помагат тя да …

КАКВО СЪДЪРЖА ХРАНАТА? Прочетете още »

Цел: Подрастващите да познават основните признаци на правовата държава и да изградят представа за важността на регулирането в обществените отношения въз основа на правов ред. Очаквани резултати: Да се изградят представи и понятия, които ще са ръководно начало на младежите за живот в институциите на държавата. Да се познава равнищата на публичното управление и правомощията …

Тема 3. Права и правова държава Прочетете още »

Цел: Учениците да придобият основна информация за понятията личност, взаимоотношения и междуличностни отношения. Очаквани резултати: Качеството на общуване в класа да бъде повишено. Подкрепяща информация: Междуличностните отношения представляват общуване, приятелство, близост, връзка между двама или повече души, които могат да бъдат временни или продължителни. Тази близост и приятелство може да се основава на любов, солидарност …

Тема 1: Междуличностни отношения Прочетете още »

Цел: Учениците да познават своите права, но и да изградят представа за важността на изпълнението на своите задължения. Очаквани резултати: Повишено внимание при спазване на собствените си задъл- жения, както и разбиране на възможностите всеки индивид да търси правата си. Всяка личност във вашето училище, без значение дали е ученик, служител или отго- варя в …

Тема 2: Права и задължения на децата и младежите. Знаем ли своите права? Прочетете още »

Добре дошли в WellBeCome!

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

bg_BGБългарски
sr_RSСрпски језик en_GBEnglish (UK) bg_BGБългарски
Превъртете до Top