Физическо възпитание и спорт – първи гимназиален етап (9-11 клас)

Крикет в първи гимназиален етап (9-11 клас)

В този образователен етап като цяло са поставени задачи за усъвършенстване и затвърждаване на придобитите знания и умения по крикет, както и:

 • Задълбочаване на знанията и усъвършенстване на спортната техника и тактика по крикет
 • Подобряване на физическата подготвеност и хармоничност на телосложението чрез методите и средствата на спорта крикет
 • Формиране на способност за самооценка на постиженията и работа в група
 • Постигане на личностна мотивация за системни занимания с крикет през свободното време

Тема: Свържете наименованието на позицията на състезателя с неговите функции.

Позиция на състезателяФункция
БатсменИграчът, който хвърля топката към батсмените. Хвърлянето е с права ръка над рамо към батера, като целта му е да го извади от игра. Всеки играч от отбора в защита (филдър) може да бъде боулер.
БоулерИграчът, който отбелязва точки, като удря топката и пробягва разстоянието между двата уикета или след като ударената от него топка напусне очетанията на игралното поле.
УикеткийпърВсеки състезател разположен в полето. Целта на филдерите е да ограничат точките на батсмените или да изгорят един от тях, като хванат ударената топка или съборят единия уикет, ако батерите бягат между уикетите.
ФилдерИграчът, който стои зад уикета и спира топката, ако батерът я пропусне или я хваща преди топката да е докоснала земята, след като е докоснала батата.

Тема: Свържете вариантите за отбе- лязване на точки в спорта крикет със съответния брой точки.

Вариант за отбелязване на точкиТочки
Пробегът между уикетите се зачита, когато двамата батсмани разменят местата си, което носи6 точки
Когато топката след удар напусне очертанията на игралното поле по въздух, преди да е докоснала терена, носи4 точки
Ако топката е напуснала очертанията по земя или е докоснала терена преди да напусне очертанията, се дават1 точка
Туризъм и ориентиране

За този образователен етап учебното съдържание на допълнителното ядро „Ту- ризъм“ е насочено към овладяване на техниката в един от спортовете, свързани с туризма, ориентирането и ските. В резултат на обучението ученикът трябва да:

1. Притежава знания и умения за организация и участие в многодневни походи и други туристически прояви, като важно условие за активен отдих и здравосло- вен начин на живот.

2. Владее основната спортна техника на ориентирането.

3. Владее основната спортна техника на алпийските ски и ски бягането.

4. Владее основната техника на спортното (състезателно) катерене (по избор в училища, където има изградени изкуствени катерачни стени).

5. Използва основни способи за първа помощ и планинско спасяване. Формите за провеждане на туристическата дейност, която предвиждаме, са:

 • Излети и походи с елементи на ориентиране по местността, бивакуване, умения за оцеляване в екстремни ситуации и др.
 • Изкачване на планински върхове чрез преобладаващо използване на алпийски способи
 • Дву – и три дневни трекинги с бивакуване на различни места
 • Ски лагери
 • Обучения по планинско спасяване и долекарска помощ
 • Състезателни игри.
ОРИЕНТИРАНЕ

Тема: Определяне на посоките без компас

Ако нямаш компас, можеш да определиш по- соките на света с помощта на часовник. Коя посока сочи лъчът от изображението, оцветен в червено?……………………………….

Тема: Въпроси за ориентиране

1. Група деца отиват на лагер с палатки край река. Една сутрин се отправят на североиз- ток, за да достигнат близкото езеро. В каква посока трябва да се движат, за да се прибе- рат вечерта обратно в лагера? …………………………………………………………………………………..

2. Ако застанете с гръб към Полярната звезда, в каква посока ще гледате? ………………………………………………………………………………….

3. Каква е разликата между топографска и пътна карта? (отбележете вярното, според Вас)

А. Наличието на топографски линии и географски форми;
Б. Цветът;
В. Размерът на картата.

 

Джудо

В този етап на образователната система основните цели при практикуването на джудо са:

 • Затвърждаване на знания и умения относно практикуваните досега техни- ки на задържане;
 • Затвърждаване на знания и умения относно практикуваните досега техни- ки на хвърляне;
 • Усвояване на допълнителни техники, съдържащи се в 6-то кю;
 • Покриване на 6-то кю;
 • Усвояване на допълнителни техники на хвърляне и задържане, съдържащи се в 5-то кю;
 • Покриване на 5-то кю.

Тема: Какво е О Гоши (Отбележете кое е вярно според Вас)

А. Голямо тазово хвърляне
Б. Манекен за тренировка
В. Техника на задържане

Тема: Какво е необходимо, за да предпазим от наранявания себе си и партньора? (Опишете)

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

Тема: Кои са техниките? (напиши термините и преведи на български език)

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Здравно образование

Тема: Какви функции изпълнява кожата при човека?

(огради вярното – А, Б, В или Г)

1. Отделителна и защитна;
2. Резервоар за кръв;
3. Сетивна и терморегулаторна;
4. Помощно диагностично средство.

Отговори: А. 1 и 2; Б. 1, 2 и 3; В. 3 и 4; Г. всички са верни

Тема: Опорно-двигателната система изпълнява следните функции:
1. Двигателна
2. защитна
3. изхранваща
4. Опорна

Отговори: А. 1 и 2; Б. 1 и 3; В. 1, 2 и 4; Г. 2, 3 и 4

Тема: Към гръбните мускули спадат:

1. Преден зъбчат мускул;
2. Делтовиден;
3. широк гръбен мускул;
4. трапецовиден Отговори:
А. 1 и 2; Б. 1, 2 и 4; В. 2 и 3; Г. 3 и 4.

Тема: Тест долекарска помощ (огради верния номер)

Въпроси

При извършване на изкуствено
дишане е необходимо

1. пострадалият да се постави седнал, да се наклони назад главата
2. пострадалият да се постави по гръб, да се повдигне главата
3. пострадалият да се постави по гръб, главата да се наклони назад, под лопатките да се постави купчинка дрехи
4. действията да започнат веднага, независимо от положението на пострадалия

Непряк масаж
на сърцето се прави

1. във всички случаи, когато пострадалият е в безсъзнание
2. когато липсва пулс
3. когато отсъства дишане
4. когато пострадалият е неподвижен и не реагира

При счупване на
бедрената кост се обездвижват

1. колянната става
2. тазобедрената става
3. глезенът и коляното
4. две съседни на счупената кост стави

При кръвотечение от
носа пострадалият се поставя

1. в седнало положение или остава прав
2. в легнало положение
3. в наведено положение
4. положението на тялото е без значение

Наличието на пулс се проверява

1. на сънните артерии на шията и на лъчевата артерия на китката
2. на вената на лакътната свивка
3. на гърдите в областта на сърцето
4. на гърдите в лявата половина

При клинична смърт първа помощ се оказва по следния начин

1. първо се прави изкуствено дишане, после масаж на сърцето
2. първо се прави масаж на сърцето, после изкуствено дишане
3. прави се само изкуствено дишане или само масаж на сърцето
4. едновременно с изкуственото дишане се прави и масаж на сърцето

Добре дошли в WellBeCome!

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

bg_BGБългарски
sr_RSСрпски језик en_GBEnglish (UK) bg_BGБългарски
Превъртете до Top