Физическо възпитание и спорт – прогимназиален етап 5-8 клас

Крикет в прогимназиален етап

Целите на обучението са да се разшири спортната образованост чрез усвояване на знания, овладяване на спортно-технически и тактически умения по крикет.

Ученикът трябва:

 • да познава правилата на спорта крикет
 • да владее техниката на удар по топка
 • Владеене техниката на стрелба (хвърляне) на топка
 • Осъществява индивидуални и групови тактически действия (защита) в учебната игра и състезания
 • Разбира, че спортните игри дават възможност за изява, самоутвърждаване и социално взаимойдействие, осигуряват емоционално и психическо разто- варване.

Тема: Кои топки знаеш и за кой спорт са? Топките, които знаеш, се изписват и се описва спортната игра, с няколко думи:

Топката е ... (цвят, големина, свойства)СпортИграе се... (опиши как се играе игрта)Брой участници в един/два отбора

Тема: Какъв е броят на играчите в крикет спорта? А. 12 • Б. 15 • В. 11 • Г. 10

Тема: Какво е изобразено на картинките?

Тема: Каква е формата на игрището по крикет?
А. Овално • Б. Триъгълно • В. Правоъгълно • Г. Квадратно

 

Здравно образование

Тема: Познаваме ли костната система?

Учениците да напишат срещу всяка кост нейното наименование.

Azbukari_2020_88

Тема: Познаваме ли мускулната система на човека?
Учениците да напишат срещу номера на всеки един мускул неговото наименова- ние и да изброят спортовете, развиващи съответния мускул/мускулна група.

Наименование на мускула

1 ………………………………………………………………………………….

2 ………………………………………………………………………………….

3 ………………………………………………………………………………….

4 ………………………………………………………………………………….

5 ………………………………………………………………………………….

6 ………………………………………………………………………………….

7 ………………………………………………………………………………….

8 ………………………………………………………………………………….

9 ………………………………………………………………………………….

10 ………………………………………………………………………………….

11 ………………………………………………………………………………….

12 ………………………………………………………………………………….

 
Туризъм и ориентиране в прогимназиален етап

За този образователен етап учебното съдържание на ядро „Туризъм“ изисква уче- никът в края на обучението да притежава умения за пребиваване (бивакуване) в непозната местност с компас и топографска карта. За целта той трябва да усвои:

1. Как да подбере място за бивак и постави палатка.
2. Екологични и хигиенни изисквания за пребиваване сред природата. 3. Знания за условните знаци и разчитане на топографска карта.

4. Умения да определя азимут с помощта на компас. Предвижда се участие на учениците от този етап в двудневен поход в планинска местност, като използват туристическа екипировка и съоръжения. Възможностите за междупредметни връзки са с географията – релеф, карта; екология и опазване на околната среда; физиология – адаптация към природните условия и др.

 

Формите за провеждане на туристическата дейност са:

 • Туристически игри и сръчности сред природата – бивакуване, ориентиране с карта и компас и др.
 • Пешеходни походи
 • Ски походи
 • Вело походи
 • Туристически трекинги в летни и зимни условия
 • Изкачване на планински върхове чрез смесени способи
 • Катерене на изкуствени стени чрез долно осигуряване

 

Тема: Открий посоката

Описание на играта: Учениците се разделят на два отбора. По един представи- тел от всеки отбор застава на предварително обособени за целта позиции (в класната стая, на открито), като представителите на всеки отбор разполагат с компас. Учителят съобщава на двамата участници азимутен ъгъл – направле- ние и дава команда старт. Участниците трябва да се ориентират с помощта на компаса за направлението по азимут, да застанат по него и да съобщят за естествен ориентир по пътя на направлението (Портрет, библиотека, дърво, прозорец, къща)

Тема: Тест по ориентиране

1. Компасът е уред, който се използва за: ………………

2. Полярната звезда сочи винаги посоката: ………………

3. Ако сутрин застанем с лице към изгряващото Слънце, то посоката, която сочи дясната ни ръка е: ……………

4. Короните и клоните на дърветата са по-редки и по-слабо развити от: ………..

5. Когато си с гръб към стенната географската карта, лявата ти ръка сочи посоката: …………………………..

 

Джудо в прогимназиален етап

В този етап на образователната система основните цели при практикуването на джудо са:

 • Затвърждаване на знанията и уменията за различните видове придвижвания и стойки;
 • Затвърждаване на знанията и уменията за основните техники на задържане – хон кеса гатаме, йоко шихо гатаме и ками шихо гатаме;
 • Усвояване на основните техники на хвърляне – о гоши, де аши харай, о сото гари;
 • Усвояване на специфична терминология на японски език, свързана със спе- цификите на джудо.

Тема: Как се влиза в залата по джудо? (Опишете)

Ритуали …………………………………………..

Екипировка ……………………………………..
Хигиена …………………………………………

Тема: Свържи правилния термин с българското значение.

ТерминЗначение
СейдзаЕКИП ЗА ДЖУДО
ДЖУДОПАДАНЕ
ДОДЖОСЕДЕЖ
ХА ДЖИМЕПЪТ КЪМ ГЪВКЪВОСТТА
МАТТЕУЧИТЛ
РЕЙСПРИ
ДЖУДОГИЗАЛА
СЕНСЕЙЗАПОЧНИ
УКЕМИПОЗДРАВ

Тема: Кои са техниките? (напишете под картинката)

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Добре дошли в WellBeCome!

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

bg_BGБългарски
sr_RSСрпски језик en_GBEnglish (UK) bg_BGБългарски
Превъртете до Top