СПОРТНИ И СПОРТНО ПОДГОТВИТЕЛНИ ИГРИ – НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Целта е начално разучаване на двигателните действия – ловене, подаване и нана- сяне удар с топката (стрелба) и по топка за подобряване координираността на дви- женията, проява на находчивост и самоинициатива, изграждане на способности за взаимодействия в група и развиване на ловскостта, бързината и издръжливостта.

В този етап ученикът трябва да:

  • Усъвършенства уменията за игра с топка – подаване с една ръка от място и ловене с една и две ръце в движение.
  • Развива ловкостта и кондиционните способности.
  • Овладява основни знания за съдържанието и правилата на спортните игри.
  • Познава спортната екипировка и правилата за безопосност при практикуване.

Тема: Познай спортовете и избери любимия си спорт

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

Тема: Кой е най-големият стадион в България?
  • Стадион „Васил Левски“ в София
  • Стадион „Пловдив“
  • Стадион „Георги Аспарухов“ в София
  • Стадион „Лазур“ в Бургас
Туризъм и ориентиране

Целта в начален етап е ученикът да умее да се придвижва в група по равнинен или планински терен, да се ориентира както в местността, така и по слънцето и да раз- познава основните посоки на света.

Очакваните резултати са да умее да се придвижва в група по равнинен и планински терен, да се ориентира по план и по туристическа маркировка. Очаква се да познава еколого-хигиенните изисквания за пребиваване сред природата.

Тема: ориентиране (по слънцето и по предварително поставени условни знаци).

Очаквани резултати: Ако в 12.00 ч. по обед застанете с гръб към слънцето с разперени в страни ръце, сянката Ви ще посочи четирите посоки на света. Отбележете с буквите С, Ю ,З, И съответната посока в празните квадратчета.

Джудо

В този етап на образователната система основните цели при практикуването на джудо са: развитие на двигателни умения и навици; разучаване и затвърждаване на техниките в джудо; хармонично развитие на тялото; хармонично физическо и ду- ховно развитие на джудиста.

На този етап учениците се запознават с основните правила в джудо, с техниките на придвижване и основните стойки в джудо, с различни групи падания, както и с ос- новните техники на осаекоми уадза (контролиране – задържане) в не уадза (партер).

Учениците трябва да имат основни знания за историята и появата на джудо, както и някои основни термини.

 

Тема: Подреди коланите по степените в джудо?

Вариант 1. На учениците се предоставят различни по цвят картончета, съответ- стващи на цветовете на коланите в джудо, които те подреждат от най-ниската към най-високата степен.

Вариант 2. Отбележете с число вярното според Вас на рисунка по-долу.

Забележка: Да се подредят разбъркано и се постави квадратче за поставяне на съответно число или да са в таблица с две колони. Да се добавят и други цветове.

Тема: Подреди числата от 1 до 5? (Отбележете след термина съответното чис- ло)

Сан …………….

Ичи …………….

Ши …………….

Го …………….

Ни …………….

 

Тема: Какво е? (Преведете термина)

Джудо ……………………………………………………………………..
Сенсей ……………………………………………………………………
Доджо …………………………………………………………………….

 

Тема: Кои са командите за: (поставете термина)

Започни ………………………………………………………………….
Спри ……………………………………………………………………….
Поздрави ……………………………………………………………….

 

Здравно образование
 

Тема: През кой сезон как ме обличат?

Да се определят сезоните и да се свържат с дрехите за съответния сезон.

Azbukari_2020_83
Azbukari_2020_84

Тема: Избройте и подредете най-любимите и най-полезни плодове и зеленчуци.

НАЙ-ЛЮБИМИНАЙ-ПОЛЕЗНИ
ПЛОДОВЕ................................ПЛОДОВЕ................................
ЗЕЛЕНЧУЦИ...........................ЗЕЛЕНЧУЦИ...........................

Добре дошли в WellBeCome!

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

bg_BGБългарски
sr_RSСрпски језик en_GBEnglish (UK) bg_BGБългарски
Превъртете до Top